Opzeggen

Natuurlijk willen wij graag dat je lid blijft van DOS, maar onderstaande informatie geeft duidelijkheid omtrent het opzeggen van het lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap:
De lidmaatschapstermijn bedraagt 3 maanden. De opzegtermijn is 1 maand vóór afloop van het kalenderkwartaal, dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.
De contributie blijft dan wel verschuldigd tot en met de laatste dag van het kalenderkwartaal.  
 
Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk of via e-mail gemeld te worden bij:

Jolanda Robbemont
Lindehof 61
3295 WC ’s-Gravendeel
(078) 673 4995
ledenadministratie@gymdos.nl