Contributie

 

Inschrijfgeld €   2,50  
Leden tot 16 jaar € 37,10 per kwartaal
Leden 16 jaar en ouder € 50,05 per kwartaal
Leden selectiegroep A € 72,40 per kwartaal
Leden selectiegroep B € 66,65 per kwartaal
Springuur tot 16 jaar € 26,05 per kwartaal (als extra les)
Springuur vanaf 16 jaar € 39,00 per kwartaal (als extra les)
Bondscontributie senioren vanaf 16 jaar* €   7,95 per kwartaal
Bondscontributie junioren tot 16 jaar* €   6,45 per kwartaal
Rustend lid € 30,00 per jaar

* Alle leden worden ook automatisch lid van de KNGU en zijn hierdoor op collectieve basis verzekerd voor wettelijk aansprakelijkheid en ongevallen.
Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU en wordt bij de incasso van elk kwartaal verrekend.

Bij langdurige blessures geldt het volgende:
Vanaf 6 weken na een schriftelijke melding, ook e-mail, wordt de contributie omgezet naar de contributie van rustend lid. Dit tot de eerstvolgende gevolgde les.