Contributie

Inschrijfgeld€   2,50 
Leden kleuterles en nijntje beweegdiploma€ 30,00per kwartaal
Leden tot 16 jaar€ 37,10per kwartaal
Leden 16 jaar en ouder€ 50,05per kwartaal
Leden selectiegroep A€ 72,40per kwartaal
Leden selectiegroep B€ 66,65per kwartaal
Springuur tot 16 jaar€ 26,05per kwartaal (als extra les)
Springuur vanaf 16 jaar€ 39,00per kwartaal (als extra les)
Bondscontributie senioren vanaf 16 jaar*€   8,50per kwartaal
Bondscontributie junioren tot 16 jaar*€   6,90per kwartaal
Rustend lid€ 30,00per jaar

* Alle leden worden ook automatisch lid van de KNGU en zijn hierdoor op collectieve basis verzekerd voor wettelijk aansprakelijkheid en ongevallen.
Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU en wordt bij de incasso van elk kwartaal verrekend.

Bij langdurige blessures geldt het volgende:
Vanaf 6 weken na een schriftelijke melding, ook e-mail, wordt de contributie omgezet naar de contributie van rustend lid. Dit tot de eerstvolgende gevolgde les.